Rupelbrug Niel

Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

Bericht aan de puzzelaars

In de recente Rupelbrug (nr. 531 - oktober '18) verscheen een legpuzzel waarmee de deelnemers kans maken een pakket van 500 g 'Schep van Trien' te winnen.

In de opgave sloop echter een fout: De deelnemers worden verzocht het opgegeven soord 'MODE'' twee rijen lager in te vullen, zodat het woord 'INSPECTIE'' verticaal op zijn plaats komt.

 

U waagt toch ook uw kans? Oplossingen (+ € 0,50 per deelname) worden vóór 15 oktober op het redactieadres verwacht.

 

 

Buitenschoolse Kinder Opvang uitgebreid

Wegens het groeiend aantal gebruikers van de Buitenschoolse Kinder Opvang en op vraag van de ouders en de kinderen van de St.- Hubertusschool is 't Speelpaleis in de turnzaal van de school sinds het begin van dit schooljaar elke schooldag vanaf 7u. geopend.

 

Lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug.

Multimedia '97 maakt promofilmpje voor gemeente Niel

Multimedia '97 kreeg als opdracht van het gemeentebestuur een promofilmpje te maken over Niel. Vijf filmpjes werden ter beoordeling door het college van burgemeester en schepenen op de clubavond vertoond. Tegen 7 oktober - Opendeurdag bij de foto- en videoclub - wordt hiervan een compilatie gemaakt.

 

In volgende Rupelbrug verneemt u meer over het opzet en het resultaat.

 

 

 

Finissage KAN

In het Woonzorgcentrum liep in de zomerperiode een tentoonstelling van de werken van leerkrachten en studenten van de KunstAcademie Niel. De finissage ervan was de afsluiter van het jubileumjaar 25 jaar KAN vzw. Voorzitter Leentje Van Dooren gaf meteen een overzicht van de inschrijvingsmogelijkheden voor het nieuwe academiejaar en een summier overzicht van de geplande activiteiten.

 

U lees er alles over volgende Rupelbrug

 

 

 

 

Mobiliteitsplan Regio Zuid

Niel trekt het initiatief voor een actieplan gedeelde mobiliteit met vervoerregio Zuid.

Niel hield samen met Aartselaar, Hemiksem, Schelle, Rumst en Kontich een eerste startvergadering om samen met het Vlaams Netwerk Autodelen de schouders te zetten onder de opmaak van een actieplan gedeelde mobiliteit. Het gemeentebestuur van Lint treedt mogelijk ook nog toe.

 

U verneemt meer over de inhoud en het opzet van het actieplan in volgende Rupelbrug.

Open Monumentendag

Opnieuw een Open Monumentendag in Niel. in Woonzorgcentrum Maria Boodschap. De groep GetSomeWine bracht pop- en jazz-standards. Vic Van Dyck bracht er een causerie over 'Schep en Sintepier… over Paarden, Schep en Volkse Tradities en Gebruiken in de Rupelstreek'. Na de voorstelling van het bijhorende boek kon het publiek schep proeven (paardenstoofvlees), gecombineerd met een streekbiertje.

 

Lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug.

 

 

 

 

Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.