Rupelbrug Niel

Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

G - Sportdag

Aan de vijver van De Karper namen op zaterdag 27 mei 48 mensen met een beperking in twee manches deel aan de G-Sportdag. terwijl de ene groep viste, kon de andere deelnemen aan animatie en randactiviteiten (kanotocht, djembé en trampoline). Na de visbeurten werd de binnengehaalde buit precies afgewogen om een eindklassement op te stellen. Het gemeentebestuur reikte de bekers en medailles uit.

 

Lees het verslag mét volledige uitslag in volgende Rupelbrug.

 

Individuele foto's van deelnemers, van de randanimatie én de prijsuitdeling in dit album.

 

Samenwerking gemeente en TA Den Biezerd

De gemeente Niel en TA Den Biezerd werken volgend schooljaar samen voor de bouw en het plaatsen van een 'leuzze' die als schuilplaats annex infopunt zal dienen bij de kruising van het wandelpad en het toegangspad naar Natuur.huis De Paardenstal. De actoren ondertekenden de overeenkomst in het houtbewerkingsatelier in TA Den Biezerd.

 

Lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug

 

Biezerdkermis

Biezerdkermis (van 28 juli t.e.m. 5 augustus) was alweer een schot in de roos, zo stelt Gino Zearo die in volgende Rupelbrug het volledige verslag meegeeft van een weeklang diverse evenementen in en om Café Sportif.

 

Lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug.

 

 

Fanfare Den Bloemekee

Dave Jacobs, uitbater van Café Sportif en Jelle De Kock overlegden tussen pot en pint over de mogelijkheden om een eigen fanfare op te richten. Tijdens Biezerdkermis trad Fanfare Den Bloemekee een eerste keer op. Slechts enkele muzikanten kunnen effectief een instrument bespelen. Hoe de vriendengroep erin slaagt met de meest diverse instrumenten toch een gesmaakte voorstelling te brengen, hoe de groep is ontstaan en wat de verdere plannen zijn, leest u in volgende Rupelbrug.

 

 

 

Creadiva

Wat voor Diane Deconinck – Mets begon als een hobby, groeide in de loop der jaren uit tot een passie en een bezigheid die ze eerst in bijberoep en sinds kort fulltime uitoefent. Ze biedt via haar webshop www.creadiva.be patronen, materialen en zelf vervaardigde handgemaakte sieraden aan. Al haar kennis en kunde wil ze delen via workshops die bij haar thuis (Vrijheidsstraat 18) hetzij in de schoot van verenigingen ter plaatse doorgaan.

 

Lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug

 

Welke Nielse zaakvoerder wenst eveneens - baat het niet dan schaadt het niet - een gratis publireportage? Neem gerust contact op.

 

Erfgoeddag

De Ergoeddag 2017 liep rond het thema 'Zorg' dat op diverse manieren kan geïnterpreteerd worden. Na de openingsreceptie in het gemeentehuis, stelde het NEA haar nieuwe onderkomen in de oude site van Succes Koffie voor. In de namiddag kon het Spaans Toreke bezocht worden.

 

Lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug.

Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.