Rupelbrug Niel

Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

15° Visdag

voor mensen met een beperking

De Nielse vissers organiseerden voor de vijftiende keer een viswedstrijd voor mensen met een beperking. Ook dit keer was deelnemen belangrijker dan winnen, want het was vooral om de pret en de sfeer te doen. De 32 deelnemers visten in twee manches.

 

Het hele relaas en de volledige uitslag in volgende Rupelbrug.

 

Enkele sfeerbeelden in dit album.

De 'Bende van Fil' vertrokken naar de Noordkaap

De 'Bende van Fil', een vriendengroep van vijf motards is op het Kerkplein vertrokken voor een mototocht van ca. 7000 km heen en weer naar de Noordkaap. Over iets meer dan drie weken, op zaterdag 30 juni, hopen ze gezond en wel terug in Niel te zijn.

 

Lees het relaas van hun tocht in volgende Rupelbrug.

Nieuwe streekbieren van

De Blauwe Kuip

Nadat de wolf Akela in de Rupelstreek werd gespot (zie verhaal in vorge Rupelbrug), stelde brouwer Jan De Troetsel zijn nieuwe streekbieren 'blonde Akela' en 'bruine Baloe' voor.

 

In volgende Rupelbrug het verhaal van het tot stand komen en de beschrijving van de beide bieren die het reeds uitgebreide assortiment aanvullen.

 

 

Opendeurdag in TA Den Biezerd

Hoogtepunt van de jaarlijkse Opendeurdag in TA Den Biezerd - dit jaar ging hij door op zondag 22 april - is telkens weer de modeshow waarbij leerlingen uit de 'zachte sector' tonen wat ze in hun mars hebben. Doel van de Opendeurdag: kennis maken met het studieaanbod en de inschrijving van nieuwe leerlingen.

 

U lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug

 

Enkele sfeerbeelden in dit album.

 

 

 

Recyclagepark Boom-Niel

Sinds 2 mei is het vernieuwde recyclagepark Boom-Niel geopend. Het werd grondig en efficiënt heringericht met een betalende en niet-betalende zone en allerlei moderne snufjes.

 

Lees in volgende Rupelbrug met welke fracties u er terecht kunt, hoe het park is ingericht, wat de modaliteiten zijn om te kunnen afleveren en de openingsuren.

 

 

Herinneringen in Woonzorgcentrum

11 juni werd voor de bewoners van het WZC een dag vol herinneringen, aangeboden door de leerlingen van TA Den Biezerd. Een aantal bewoners konden hun kapsel laten verzorgen of genieten van een schoonhgeidsbehandeling. In de namiddag kon iedereen deelnemen aan een levensloopwandeling of een dansje wagen tijdens de dansnamiddag

 

Lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug.

 

Enkele sfeerbeelden in dit album.

 

 

 

 

Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.