Rupelbrug Niel

Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

Nieuwjaarsreceptie Open Vld

Op 7 januari hield Open Vld haar nieuwjaarsreceptie. In een panelgesprek werden de recente realisaties en de plannen voor de toekomst besproken. De opbrengst van het Feest van de Burgemeester (€ 2445,60) ging dit jaar naar Natuurpunt Rupelstreek. Voorzitter Erik De Keersmaecker schetste ter gelegenheid van de overhandiging van de cheque de historiek van Natuur.huis De Paardenstal

 

Lees het hele verslag in volgende Rupelbrug

 

Enkele sfeerbeelden van de Nieuwjaarsreceptie in dit album.

 

Nieuwjaarsreceptie N-VA

Schepen Eddy Soetewey mocht namens het N-VA- bestuur op zondag 21 januari in zaal Cristal Palace 120 bezoekers ontvangen op de Nieuwjaarsreceptie. Gastspreker minister Ben Weyts belichtte de N-VA standpunten op nationaal vlak, schepen Soetewey schetste de realisaties van zijn partij in Niel.

 

Lees het hele relaas in volgende Rupelbrug

 

Enkele sfeerbeelden in dit album.

Duivenbond Nielse Vereniging huldigde kampioenen

Zondag 21 januari huldigde Duivenbond De Nielse Vereniging haar kampioenen in Zaal Den Tighel. Armand Desmet kroonde zich voor de derde keer algemeen kampioen.

 

Lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug.

 

Gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie

De gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie die op zondag 14 januari doorging in de GBS in de Schuttershofstraat vestigde met ruim 850 bezoekers een record!

 

Lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug

 

Enkele sfeerbeelden van de viering in dit album.

 

Wie één of meerdere beelden in degelijk afprintbare resolutie wenst, stuurt een mailtje met vermelding van de gewenste nummer(s) naar:

bert.vinck@telenet.be. De beoogde foto's worden u per mail gratis bezorgd.

 

Nieuwjaarsreceptie CD&V

CD&V hield haar Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 23 januari. Voorzitter Andy Dillen en fractieleider Tom Bridts mochten 70 bezoekers - waaronder een ruime delegatie uit buurgemeenten - ontvangen. Minister Koen Geens werd - omwille van agendaproblemen - als gastspreker vervangen door provinciedeputé Ludwig Caluwé. Jos Mees en joods professor Aaron Malinski waren onverwachte gastsprekers.

 

Lees het hele relaas in volgende Rupelbrug

 

Enkele sfeerbeeldden in dit album.

Nieuwjaarsreceptie sp.a

Op zaterdag 13 januari had de sp.a nieuwjaarsreceptie voor de eerste maal plaats in de nieuwe feestzaal ‘De Mèt’ van de Nielse socialisten. Meer dan honderd sp.a- leden verwelkomden er hun gastspreker John Crombez.

 

Lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug.

 

Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.