Rupelbrug Niel

Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

Opwaardering Paardenstal

In 2017 werd gestart met de werken ter renovering van de Paardenstal. In het voorjaar van 2018 werd verder gewerkt. Onder ruime belangstelling van Natuurpunt-vrijwilligers bracht coördinator Harry Van Royen een overzicht van de recente realisaties en de plannen voor de nabije toekomst.

 

Het hele overzicht in volgende Rupelbrug.

 

 

De 'Bende van Fil' terug van de Noordkaap

De 'Bende van Fil', een vriendengroep van vijf motards vertrok begin juni voor een mototocht van ca. 7000 km heen en weer naar de Noordkaap. Zaterdag 30 juni kwamen ze gezond en wel terug in Niel aan.

 

In vorige Rupelbrug het relaas van hun heenreis. In de volgende editie het verhaal van hun terugtocht en de bedenkingen van de 'bendeleden'.

 

Nieuwe streekbieren van

De Blauwe Kuip

Nadat de wolf Akela in de Rupelstreek werd gespot (zie verhaal in vorge Rupelbrug), stelde brouwer Jan De Troetsel zijn nieuwe streekbieren 'blonde Akela' en 'bruine Baloe' voor.

 

In volgende Rupelbrug het verhaal van het tot stand komen en de beschrijving van de beide bieren die het reeds uitgebreide assortiment aanvullen.

 

 

Proclamatie TA Den Biezerd

TA Den Biezerd sloot het schooljaar af met een geslaagde proclamatie. 25 Leerlingen kregen hun getuigschrift 6de jaar, 18 behaalden het diploma secundair onderwijs. Enkele verdienstelijke leerlingen kregen een prijs voor een uitzonderlijke prestatie.

 

U lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug

 

Enkele sfeerbeelden in dit album.

 

 

 

Recyclagepark Boom-Niel

Sinds 2 mei is het vernieuwde recyclagepark Boom-Niel geopend. Het werd grondig en efficiënt heringericht met een betalende en niet-betalende zone en allerlei moderne snufjes.

 

Lees in volgende Rupelbrug met welke fracties u er terecht kunt, hoe het park is ingericht, wat de modaliteiten zijn om te kunnen afleveren en de openingsuren.

 

 

Herinneringen in Woonzorgcentrum

11 juni werd voor de bewoners van het WZC een dag vol herinneringen, aangeboden door de leerlingen van TA Den Biezerd. Een aantal bewoners konden hun kapsel laten verzorgen of genieten van een schoonhgeidsbehandeling. In de namiddag kon iedereen deelnemen aan een levensloopwandeling of een dansje wagen tijdens de dansnamiddag

 

Lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug.

 

Enkele sfeerbeelden in dit album.

 

 

 

 

Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.