Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

Dubbelklik op een foto naar keuze om te vergroten en werk verder met de pijltjes < en >

Jaarmarkttentoonstelling 

Jaarmarkttent (2)
Jaarmarkttent (1)
Jaarmarkttent (3)
Jaarmarkttent (5)
Jaarmarkttent (8)
Jaarmarkttent (4)
Jaarmarkttent (19)
Jaarmarkttent (10)
Jaarmarkttent (6)
Jaarmarkttent (9)
Jaarmarkttent (16)
Jaarmarkttent (11)
Jaarmarkttent (12)
Jaarmarkttent (13)
Jaarmarkttent (14)
Jaarmarkttent (17)
Jaarmarkttent (15)
Jaarmarkttent (18)
Jaarmarkttent (7)

De Nielse Jaarmarkttentoonstelling werd dit jaar ingevuld door het indrukwekkende fotografieproject 'Sakurajima' van Annabelle D'Hont. In de fotoreeks deelt Annabelle haar ervaringen als buur van de Sakurajima. Aan de voet van deze actieve vulkaan ontdek je Japan in zijn meest pure vorm, natuur en mens leven samen zoals nergens anders.


Het hele verhaal in Rupelbrug

'Beestige Erfgoeddag'

Erfgoeddag (4)
Erfgoeddag (7)
Erfgoeddag (12)
Erfgoeddag (11)
Erfgoeddag (10)
Erfgoeddag (8)
Erfgoeddag (2)
Erfgoeddag (6)
Erfgoeddag (3)
Erfgoeddag (17)
Erfgoeddag (1)
Erfgoeddag (14)
Erfgoeddag (9)
Erfgoeddag (15)
Erfgoeddag (5)
Erfgoeddag (13)
Erfgoeddag (16)

Roger Van Raemdonck is lid van het NEA én de grote verzamelaar van alles wat met molens en molenaarsfamilies te maken heeft. Twee jaar geleden bracht het Niels Erfgoedarchief (NEA) in haar brochurereeks al een publicatie over dit gegeven. Omwille van corona kon de bijhorende Erfgoedddag niet doorgaan. Tijdens de ‘beestige erfgoeddag’ van dit jaar organiseerde het NEA een tentoonstelling in het atrium van het gemeentehuis over de geschiedenis door de eeuwen heen van markante molens uit de Rupelstreek.


Het hele relaas in Rupelbrug

Memoriaal 'De Zwarte Hand'

Zwarte Hand 01
Zwarte Hand 03
Zwarte Hand 04
Zwarte Hand 05
Zwarte Hand 06
Zwarte Hand 07
Zwarte Hand 08
Zwarte Hand 09
Zwarte Hand 10
Zwarte Hand 11
Zwarte Hand 12
Zwarte Hand 18
Zwarte Hand 21
Zwarte Hand 27
Zwarte Hand 28
Zwarte Hand 31
Zwarte Hand 32
Zwarte Hand 33
Zwarte Hand 34
Zwarte Hand 35
Zwarte Hand 36
Zwarte Hand 37
Zwarte Hand 13
Zwarte Hand 16
Zwarte Hand 20
Zwarte Hand 24
Zwarte Hand 19
Zwarte Hand 29
Zwarte Hand 14
Zwarte Hand 23
Zwarte Hand 17
Zwarte Hand 30
Zwarte Hand 22
Zwarte Hand 15
Zwarte Hand 25
Zwarte Hand 26

Op initiatief van Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, NEA en lokaal bestuur Niel vond in het Huis van de Nielenaar de plechtige onthulling plaats van het kunstwerk ‘De Zwarte Hand’ van Danny Moortgat. Dit memoriaal is een dankbetuiging aan de verzetsstrijders in de Rupelstreek en roept op om de gruwel van de Tweede Wereldoorlog nooit te vergeten.


Lees het hele relaas in Rupelbrug


Schep van Trien den Heilige

Een oud gezegde in Niel luidt: “In Niel zijn er geen heiligen, behalve dan Trien den Heilige”, die haar naam gaf aan het befaamde streekgerecht ‘Schep van Trien den Heilige’. “Het oorspronkelijke recept dateert van 1923 en is nu dus precies honderd jaar oud”, aldus Jan De Troetsel die opnieuw aanknoopte met de rijke traditie van het schep maken in onze contreien volgens dit oude recept.

In Rupelbrug leest u hoe de traditie ontstond, waarom en hoe men aan paardenvlees kwam en wie die Trien den Heilige wel geweest is.

 

Wie is wie?

Het NEA, ons gemeentelijk erfgoedarchief beschikt over een schat van foto's van Nielenaren of hun vereniging. Helaas vaak zonder naam van de fotogenieke betrokkenen. Wie help die een naam  te geven?


Op FOTA5 004 735 hebben we weer Staf Verelst als onderwijzer, schooljaar 1965-1966. Nr 1 Staf Verelst en nr 9 zou Brian De Maeyer zijn…


Reacties graag via Facebook of bert.vinck@telenet.be


Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.