Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

Laat u vaccineren

Met deze 'bewustmakingsclip' roepen de zes burgemeesters van de Rupelstreek zich op om zich te laten vaccineren.

Vanaf 15 februari is het vaccinatiecentrum Log!Ville in het Wetenschapspark aan de Galileilaan operationeel.

De overheid nodigt uit om u te registreren via www.vaccinatierupelaar.be

Daar vindt u alle nodige gegevens.


Lees alles over de procedure en veelgestelde vragen in volgende Rupelbrug.

Tunnel in zicht

In Rupelbrug schetst Harry Van Royen de historiek van de elektriciteitscabine op de Boomsestraat die zopas werd afgebroken en de onderliggende tunnel.

Nabij de Legastraat ligt een andere open steenbakkerstunnel die in 1988 gerestaureerd werd. Deze constructie moet eerlang gerestaureerd worden en om het technisch dossier zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden zoekt hij eertijds genomen foto’s van de werken. Heeft u die in uw bezit, dan mag u de redactie van Rupelbrug altijd een seintje geven.

We kijken er naar uit!

BKO verrast

“Verschiet niet wanneer je opeens een kleurrijke kaart in jouw brievenbus vindt!”, zo klonk het bij de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) van de gemeente Niel. Deze kaart werd gemaakt door de kinderen die er ’s morgens en ’s avonds buiten de klasuren en op vakantiedagen worden opgevangen. Speciaal voor hen die wel wat kleur kunnen gebruiken tijdens deze donkere dagen ontwierpen zij dit kaartje. Zo wilden ze hun klein steentje bijdragen om mensen een fijne kerst te wensen.


Lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug

Wandeling van het jaar

Met vereende krachten slaagden we er enkele jaren geleden in om bosje in de Steenbakkerijen ter hoogte van Café In den d’Rupel als Buitengewoon Plekje te verkiezen. Ook de Klinkaartroute stemden we naar de overwinning in 2015. Laat ons andermaal de krachten bundelen om ook de Tunnelwandeling naar de overwinning te stemmen! Dit kan nog tot en met dinsdag 31 augustus, het einde van de zomervakantie, via www.wandelingvanhetjaar.be Wanneer alle stemmen zijn geteld, maakt Toerisme Provincie Antwerpen de winnaar bekend.


Het hele verhaal in volgende Rupelbrug

Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.