Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

Erfgoed op Hellegat?

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) bracht op uitnodiging van buurtbewoner Luc Van den Bosch een bezoek aan Hel-legat. Hij wilde de minister overtuigen van de waarde van de ringoven, een relict van het steenbakkersverleden, en zijn omgeving. Een deel van die Hoffmanoven dreigt immers te verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwbouwproject.


Het hele verhaal in volgende Rupelbrug

NEA- Molenboek

Niettegenstaande alle “Corona-beperkingen” is de redactie van het NEA erin geslaagd om het publiek nog in 2021 een nieuwe erfgoedpublicatie te kunnen voorstellen.

Dit jaar werd gekozen voor een ‘Molenboek’, ofte de geschiedenis van de diverse molens en de molenaarsfamilies.

Het boek is aan € 20 te koop bij Schoenhandel Wilssens in de Dorpsstraat, waar ook de andere NEA-publicaties nog steeds verkrijgbaar zijn.


Een voorstelling van het boek in volgende Rupelbrug

Ne mens van 't Geleig

Videoclub Multimedia 97 toonde nogmaals dat de leden, ook in deze barre coronatijden, niet stilzitten. De films die ze maakten, delen ze graag met iedereen. Leo De Borger, voorzitter van de Nielse videoclub stelt drie films voor, waarvan ‘Ne Mens van ’t Geleig’ de Rupelbruglezers wellicht het meest zal aanspreken.


Een voorstelling in volgende Rupelbrug

Wilt u genieten van de films? Volg de link:

Schoonselhof


Tropisch Instituut


Ne mens van 'r Geleig

Wandeling van het jaar

De Tunnelwandeling is met goud bekroond als Wandeling van het Jaar 2021 van de provincie Antwerpen.  De “Steenbakkerstunnels herontdekt” is industrieel erfgoed zoals je dat nergens in Vlaanderen vindt maar ook prachtige natuur, graffitikunst, magische trollen en karaktervolle horeca. Een boeiende wandelroute, het ontdekken waard!

Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.