Rupelbrug Niel

Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

Op haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie die op zondagnamiddag 19 januari doorging in het Jokot, verwelkomde het gemeentebestuur een recordopkomst van 1000 gegadigden die zich tegoed deden aan warme en koude dranken en smulden van kroketten en warme wafels. Het gemeentebestuur nam de gelegenheid te baat om de aanwezigen uit te nodigen te stemmen over de nieuwe naam van het gemeentehuis.


Het hele verslag in volgende Rupelbrug


Een selectie van sfeerbeelden vindt u hier.

Nieuwjaarsreceptie Open Vld

Zondag 12 januari hield Open Vld haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in zaal Den Tighel. Bart Somers, Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur, huldigde de verdienstelijke niet-verkozen bestuursleden. De co- voorzitters Michiel en An Vermant mochten 150 gegadigden verwelkomen.


Het hele verhaal in volgende Rupelbrug.


Een selectie van sfeerbeelden vindt u hier.Nieuwjaarsreceptie van sp.a


Zaterdag 11 januari hield sp.a Niel haar nieuwjaarsreceptie in zaal 'De Mèt' op de Heideplaats. Fractieleider Chris Ceuppens en voorzitter Ingrid Smeulders huldigden de verdienstelijke leden. Chris lichtte de Nielse actualiteit toe. Dirk Schoeters van het ABVV-regio Antwerpen had het over de (afbraak van) de sociale zekerheid. Nadien konden alle Nielenaars genieten van smoutebollen met glühwein of chocomelk.


Het hele verhaal in volgende Rupelbrug


Een selectie van sfeerbeelden vindt u hier.

N-VA hield Kerstdrink

N-VA hield haar Kerstdrink op zaterdag 14 december in Zaal Keizershof. Gastspreker was federaal volksvertegenwoordiger, en burgemeester van Edegem Koen Metsu, die onder meer thema's als 'brandweer' en 'radicalisering en terrorisme' behandelde.


Lees het hele relaas in volgende Rupelbrug.


Een selectie van sfeerbeelden vindt u hier.

Meerjarenplan gemeente voorgesteld

Na de gemeenteraadsverkiezingen vormden Open Vld en N-VA opnieuw een coalitie. De meerderheidspartijen werkten hard aan een bestuursakkoord dat nu omgezet werd in een meerjarenplan met concrete doelstellingen en de bijhorende begroting.


Een overzicht van de belangrijkste projecten in volgende Rupelbrug.

Feestzaal 'De Met'

We zijn blij andermaal een gratis-publireportage te mogen publiceren in de recente Rupelbrug. We maken kennis met Feestzaal ‘De Met’ oep d’AA (Heideplaats)


Bent u ook een Nielse zaakvoerder, handelaar of beoefenaar van een vrij beroep en hebt u ook wel zin in een GRATIS publi-reportage? Neem gerust contact op!

Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.

Copyright © All Rights Reserved