Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

Laat u vaccineren

Met deze 'bewustmakingsclip' roepen de zes burgemeesters van de Rupelstreek zich op om zich te laten vaccineren.

Vanaf 15 februari is het vaccinatiecentrum Log!Ville in het Wetenschapspark aan de Galileilaan operationeel.

De overheid nodigt uit om u te registreren via www.vaccinatierupelaar.be

Daar vindt u alle nodige gegevens.


Lees alles over de procedure en veelgestelde vragen in volgende Rupelbrug.

De Stunt

Harry Van Royen, coördinator onroerend erfgoed van de gemeente Niel, doet naar aanleiding van zijn bijdrage ‘De Stunt, een postindustrieel stukje Niel’ een oproep: “Is er nog iemand die beschikt over oud fotomateriaal Hemar als schoenparadijs? Foto’s kunnen bezorgd worden op het redactieadres en desgevraagd na inscannen terugbezorgd worden.

Wat met kleuterschool Rooseveltstraat ?

Voor de jongste kleuters van Basisschool De Parel werd het na de paasvakantie een grote verandering. Ze verlieten de kleuterafdeling in de Rooseveltstraat en startten in een volledige nieuwe omgeving. Ze werden verwelkomd in de R. Berthoutlaan. De school in de Rooseveltstraat komt daardoor leeg te staan. Gemeentebestuur en oppositie hebben, zoals het hoort, ieder hun visie over wat er met het gebouw moet gebeuren.


Lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug

Wandeling van het jaar

Met vereende krachten slaagden we er enkele jaren geleden in om bosje in de Steenbakkerijen ter hoogte van Café In den d’Rupel als Buitengewoon Plekje te verkiezen. Ook de Klinkaartroute stemden we naar de overwinning in 2015. Laat ons andermaal de krachten bundelen om ook de Tunnelwandeling naar de overwinning te stemmen! Dit kan nog tot en met dinsdag 31 augustus, het einde van de zomervakantie, via www.wandelingvanhetjaar.be Wanneer alle stemmen zijn geteld, maakt Toerisme Provincie Antwerpen de winnaar bekend.


Het hele verhaal in volgende Rupelbrug

Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.