Rupelbrug Niel

Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

Een hechte jeugdliefde

In vorige Rupelbrug las u dat het nieuwste boek van François Van Kerckhoven 'Een hechte jeugdliefde' op zaterdag 25 april zou verschijnen.

Door de coronacrisis wordt de boekvoorstelling op die datum mogelijk geannuleerd of uitgesteld. Daarom besliste de uitgeverij om het boek eerder op de markt te brengen. Wie 'Een hechte jeugdliefde' (een historische roman, gedeeltelijk lokaal verankerd in Niel) in zijn bezit wil krijgen, schrijft € 22,99 over op rekening BE27 0636 8402 8473 t.n.v. Van Kerckhoven.


Info: hechte.jeugdliefde@telenet.be

Wandelzoektocht Curieus

Cultuurvereniging Curieus Niel werkte een wandelzoektocht door ons dorp uit, een ontdekkingstocht waaraan van 5 augustus tot 11 oktober kon deelgenomen worden mits de aanschaf van een opgaveboekje. Het organiserende Curieus beloofde leuke prijzen en hield haar belofte. De prijswinnaars zijn nu bekend. Het relaas van Ingrid Meulders en de prijswinnaars vindt u in volgende Rupelbrug.

NEA- brochure 'Bevrijding en Ontij'

De Erfgoeddag van april 2020 kon omwille van Covid-19-omstandigheden niet doorgaan. Hij werd uitgesteld naar de Erfgoeddag van 2021. Niettemin bereidde het NEA de publicatie 'Bevrijding en Ontij' voor die nu toch aan het publiek wordt aangeboden.

Dit werk van meer dan 200 pagina’s is verkrijgbaar aan de prijs van 16 euro in het Niels Erf-goedarchief (op afspraak tijdens de openingsuren op maandag- en donderdagnamiddag tel. 03/ 501.38.62) of bij schoenhandel Wilssens, Dorpsstraat 33 te Niel.

29° Trappistenfeesten

Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober vindt de 29ste editie van de Trappistenfeesten plaats in en om de ‘kapel’ in de Kerkstraat, al is het dan in een coronaproof jasje. Ze zullen er dus anders uitzien dan we gewend zijn. Wil je met je bubbel van maximaal 10 personen (ouder dan 12) komen genieten dan moet je een tafel reserveren via www.trappistenfeesten.be

Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.

Copyright © All Rights Reserved