Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

Laat u vaccineren

Met deze 'bewustmakingsclip' roepen de zes burgemeesters van de Rupelstreek zich op om zich te laten vaccineren.

Vanaf 15 februari is het vaccinatiecentrum Log!Ville in het Wetenschapspark aan de Galileilaan operationeel.

De overheid nodigt uit om u te registreren via www.vaccinatierupelaar.be

Daar vindt u alle nodige gegevens.


Lees alles over de procedure en veelgestelde vragen in volgende Rupelbrug.

Wandelzoektocht Curieus

Cultuurvereniging Curieus Niel werkte een wandelzoektocht door ons dorp uit, een ontdekkingstocht waaraan van 5 augustus tot 11 oktober kon deelgenomen worden mits de aanschaf van een opgaveboekje. Het organiserende Curieus beloofde leuke prijzen en hield haar belofte. De prijswinnaars zijn nu bekend. Het relaas van Ingrid Meulders en de prijswinnaars vindt u in volgende Rupelbrug.

BKO verrast

“Verschiet niet wanneer je opeens een kleurrijke kaart in jouw brievenbus vindt!”, zo klonk het bij de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) van de gemeente Niel. Deze kaart werd gemaakt door de kinderen die er ’s morgens en ’s avonds buiten de klasuren en op vakantiedagen worden opgevangen. Speciaal voor hen die wel wat kleur kunnen gebruiken tijdens deze donkere dagen ontwierpen zij dit kaartje. Zo wilden ze hun klein steentje bijdragen om mensen een fijne kerst te wensen.


Lees het hele verhaal in volgende Rupelbrug

Multimedia '97 filmt

Christus Koningfeest

Multimedia ’97 werd gecontacteerd door het kerkbestuur van de monumentale Sint-Jacobskerk in Antwerpen. Daar kunnen door coronamaatregelen en omdat de kerk momenteel gerestaureerd wordt, geen erediensten gehouden worden. Enkele cineasten van Multimedia ’97 maakten opnames rond het Christus Koningfeest. Dank zij deze film kan contact gehouden worden met de parochianen via het internet.


Het hele verhaal in volgende Rupelbrug.


Geïnteresseerden kunnen deze viering zonder publiek hier volgen.

Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.