Rupelbrug Niel

Rupelbrug is een maandblad dat tien maal per jaar verschijnt (een dubbelnummer in januari – februari en een vakantie-editie). In woord en beeld brengen we verslag uit over wat er reilt en zeilt in onze Rupelgemeente. We brengen voor ieder wat Niels. Alles kan aan bod komen, met als enige beperking dat de activiteit of het evenement in Niel moet plaatsvinden. We verlaten onze gemeentegrenzen niet, tenzij er Nielenaars bij betrokken zijn.

Een hechte jeugdliefde

In vorige Rupelbrug las u dat het nieuwste boek van François Van Kerckhoven 'Een hechte jeugdliefde' op zaterdag 25 april zou verschijnen.

Door de coronacrisis wordt de boekvoorstelling op die datum mogelijk geannuleerd of uitgesteld. Daarom besliste de uitgeverij om het boek eerder op de markt te brengen. Wie 'Een hechte jeugdliefde' (een historische roman, gedeeltelijk lokaal verankerd in Niel) in zijn bezit wil krijgen, schrijft € 22,99 over op rekening BE27 0636 8402 8473 t.n.v. Van Kerckhoven.


Info: hechte.jeugdliefde@telenet.be

Rupelgroetjes

Met “Rupelgroetjes” wil Toerisme Rupelstreek de rusthuisbewoners in de Rupelstreek een hart onder de riem steken. De medewerkers en vrijwilligers van Toerisme Rupelstreek hebben de voorbije dagen meer dan 900 persoonlijke Rupelstreek postkaartjes geschreven die vandaag afgegeven worden in elk woonzorgcentrum van de Rupelstreek. Op deze manier brengen zij de warmte van de Rupelstreek in de huiskamer en hopen ze een glimlach op ieders gezicht te toveren.
Tevens is het ook een oproep aan familie en vrienden om ook de pen in de hand te nemen en een kaartje te schrijven naar hun geliefden. Niet twijfelen, gewoon doen!

NEA- brochure 'Bevrijding en Ontij'

De Erfgoeddag van april 2020 kon omwille van Covid-19-omstandigheden niet doorgaan. Hij werd uitgesteld naar de Erfgoeddag van 2021. Niettemin bereidde het NEA de publicatie 'Bevrijding en Ontij' voor die nu toch aan het publiek wordt aangeboden.

Dit werk van meer dan 200 pagina’s is verkrijgbaar aan de prijs van 16 euro in het Niels Erf-goedarchief (op afspraak tijdens de openingsuren op maandag- en donderdagnamiddag tel. 03/ 501.38.62) of bij schoenhandel Wilssens, Dorpsstraat 33 te Niel.

Feestzaal 'De Met'

We zijn blij andermaal een gratis-publireportage te mogen publiceren in de recente Rupelbrug. We maken kennis met Feestzaal ‘De Met’ oep d’AA (Heideplaats)


Bent u ook een Nielse zaakvoerder, handelaar of beoefenaar van een vrij beroep en hebt u ook wel zin in een GRATIS publi-reportage? Neem gerust contact op!

Wie één of meerdere foto's in degelijk afprintbare resolutie gratis wenst te bekomen, stuurt een mailtje met vermelding van het desbetreffende album en het / de nummer(s) van de gewenste foto's aan: bert.vinck@telenet.be.

De foto's worden u zo vlug mogelijk via mail bezorgd.

Copyright © All Rights Reserved